Нашият кандидат за кмет на Община Горна Малина

Иван Ников

Иван Ников е доказан професионалист с обширен опит в различни сфери на обществения и икономическия живот. Между 1987 и 1989 г. той работи като организатор на музикални и концертни събития в Държавно обединение „Музика“ - София. От 1989 до 1992 г. е началник производство ПСВ-3 в Металургичен комбинат „Кремиковци“. По-нататък, той заема позицията на главен експерт в Мелничен комбинат София, под егидата на Министерство на земеделието. Между 1996 и 1999 г. е управител на „Комплексни услуги в селското стопанство Малина – Горна Малина“, както и на фирма „Агротехника и лизинг“, Елин Пелин, под егидата на Министерство на земеделието.

Между 2000 и 2013 г. Иван Ников се занимава със зърнопроизводство, разработвайки над 15 000 декара.

От 1999 г. до днес, той ръководи „Комплексни услуги в селското стопанство Малина 98“ ЕООД.

От 2003 г. до 2023 г. той активно участва в местното самоуправление като общински съветник в Община Горна Малина и заема позицията на председател на Постоянна комисия по нормативна уредба, законност, предотвратяване и установяване конфликт на интереси, изпълнение решенията на общинския съвет, обществен ред, предложения, молби и жалби от гражданите.

Осем години е председател на общински съвет Горна Малина.

От много години Иван се занимава със строителство. Живее и работи на територията на Горна Малина от 1996 г. до днес. Освен своята професионална дейност, той е активен в благотворителността и обича музиката. Като хоби, Иван отглежда коне и магарета.